همکاری با متلرن

متلرن با هدف کمک به سازمان ها در حوزه توسعه داش فنی و مدیریتی خود آماده هرگونه همکاری با سازمان ها در راستای برگزاری دوره ها و وبینارها می باشد. جهت هرگونه همکاری می توانید از طریق فرم زیر با ما تماس حاصل فرمایید.

    فهرست